2020-096

År: 2020     Arkivkode: 314

Selgeravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

7. januar 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. desember 2020

1288 medlemmer

Mekling berammet:

2. mars 2021

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 19. februar 2021 kl. 15:20

Saken ble opprettet: 14.januar 2021 kl. 13:18

Gå tilbake til rikssaker