2021-002

År: 2021     Arkivkode: 314

Oljeoverenskomsten 224

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. februar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

15. februar 2021 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. januar 2021

12 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. februar 2021

12 medlemmer

Mekling berammet:

15. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

10. februar 2021

Meklingsfrist:

15. februar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. februar 2021 kl. 05:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 16. februar 2021 kl. 05:26

Saken ble opprettet: 16.januar 2021 kl. 13:22

Gå tilbake til rikssaker