Riksmekleren logo

Meny

2021-003

År: 2021     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 11. april 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mars 2021

179.002 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021

23.544 medlemmer

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. april 2021 kl. 14:45

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 11:41

Gå tilbake til rikssaker