Riksmekleren logo

Meny

2021-004

År: 2021     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. april 2021 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mars 2021

15.069 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 614 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021

ca 4.130 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. april 2021 kl. 14:45

Resultat
Mekleren framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 11:45

Gå tilbake til rikssaker