2021-005

År: 2021     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidets begynnelse 11. april 2021.

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mars 2021

1.293 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021

1.218 medlemmer

Mekling berammet:

10. april 2021 kl. 13.00.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. april 2021 kl. 15:15

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 11. april 2021 kl. 15:32

Saken ble opprettet: 26.mars 2021 kl. 14:54

Gå tilbake til rikssaker