2021-007

År: 2021     Arkivkode: 322

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

19. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. april 2021

7 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021

7 medlemmer

Mekling berammet:

18. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2021

Meklingsfrist:

18. mai 2021 kl. 24:00

Sist oppdatert: 12. mai 2021 kl. 14:48

Saken ble opprettet: 26.april 2021 kl. 08:36

Gå tilbake til rikssaker