Riksmekleren logo

Meny

2021-008

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon hotel Bristol, Kristian IV s gate 7, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

12. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 12. mai 2021

4200 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 17:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 30. april 2021 kl. 11:46

Gå tilbake til rikssaker