2021-009

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon hotel Bristol, Kristian IV s gate 7, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 17:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 17:43

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:52

Gå tilbake til rikssaker