2021-010

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon hotel Bristol, Kristian IV s gate 7, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. mai 2021

34.383 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021

ca. 2.600 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 17:00

Resultat
Riksmekleren framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte skissen.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 17:45

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:56

Gå tilbake til rikssaker