2021-010

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. mai 2021

34.383 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Sist oppdatert: 11. mai 2021 kl. 12:54

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:56

Gå tilbake til rikssaker