2021-011

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon hotel Bristol, Kristian IV s gate 7, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021

626 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 17:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 31. mai 2021 kl. 08:28

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:21

Gå tilbake til rikssaker