2021-012

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Creo, EL og IT forbundet og Norges Sjøoffisers forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

190.050 medlemmer

Mekling berammet:

5. 25. og 26. mai 2021

Sist oppdatert: 4. mai 2021 kl. 10:29

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:28

Gå tilbake til rikssaker