2021-013

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

20. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 kl. 07.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

ca. 33.000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2021

378 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 04:30

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Akseptert

Sist oppdatert: 4. juni 2021 kl. 13:50

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:35

Gå tilbake til rikssaker