2021-015

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon – NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

3. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 8. juni 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

26.920 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021

44 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 05:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Følgende foreninger under Akademikerne har akseptert meklingsresultatet i KS: Afag Den norske jordmorforening Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Econa Juristforbundet Naturviterne Nito Norsk Farmaceutiske Forening Norsk psykologforeningen Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna

Konflikt

Streik iverksatt:

8. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021

24 medlemmer i Norsk Lektorlag

Mekling gjenopptatt:

11. juni 2021

Mekling avsluttet:

11. juni 2021 kl. 17:00

Resultat fra konflikten
Under meklingen la mekleren frem et forslag som partene aksepterte.

Sist oppdatert: 11. juni 2021 kl. 17:23

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:54

Gå tilbake til rikssaker