2021-016

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

26. mai 2021 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

18.219 medlemmer

Fra 19. mai 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021

1.252 medlemmer

Fra 19. mai 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 14:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Streik opptrapping:

Fra 19. mai 2021

Lockout opptrapping:

Fra 19. mai 2021

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 15:17

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 11:03

Gå tilbake til rikssaker