2021-016

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

18.219 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Sist oppdatert: 4. mai 2021 kl. 11:04

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 11:03

Gå tilbake til rikssaker