2021-018

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk, Sykepleierforbund, Akademikerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbund og Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 KL. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2021

ca. 13.000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021

647 MEDLEMMER

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2021 kl. 14:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Oslo Kommune meddelte at de anbefaler forslaget. UNIO forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021

1.272 medlemmer fra onsdag 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Lønnsnemnd foreslått:

7. juni 2021 kl. 16:30

Konflikt avsluttet:

7. juni 2021

Sist oppdatert: 7. juni 2021 kl. 21:12

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 12:12

Gå tilbake til rikssaker