Riksmekleren logo

Meny

2021-020

År: 2021     Arkivkode: 325

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. mai 2021

ca. 48.000 medlemmer (Område 10 og 13)

Plassfratredelse antall:

Fra 28. mai 2021

313 medlemmer (sak 2021-020 og sak 2021-021)

Mekling berammet:

2. og 3. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2021

Meklingsfrist:

3. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021

294 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 9. juni 2021

14 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 15. juni 2021

242 medlemmer (område 10 og område 13)

Forhandling avsluttet:

16. juni 2021 kl. 12:00

Resultat fra forhandlingen
Partene er enige om at tvisten avgjøres med bindende virkning av en frivillig nemnd.

Konflikt avsluttet:

16. juni 2021

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 18. mai 2021 kl. 10:53

Gå tilbake til rikssaker