2021-022

År: 2021     Arkivkode: 313

Mellomoppgjør, Stadler Rail Service, Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Stadler Rail Service

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juni 2021 kl. 06.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2021

68 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021

18 medlemmer

Mekling berammet:

9. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2021

Meklingsfrist:

9. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. juni 2021 kl. 18:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 9. juni 2021 kl. 18:46

Saken ble opprettet: 18.mai 2021 kl. 14:23

Gå tilbake til rikssaker