2021-025

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. mai 2021

Ca. 70 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021

4 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 12:30

Saken ble opprettet: 26.mai 2021 kl. 09:59

Gå tilbake til rikssaker