2021-027

År: 2021     Arkivkode: 314

Flygelederoverenskomsten - Saerco AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

19. juni 2021 kl. 09:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mai 2021

18 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2021

5 medlemmer

Mekling berammet:

18. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2021

Meklingsfrist:

18. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. juni 2020 kl. 03:30

Resultat
Under meklingen kom partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet kl. 03:30.

Sist oppdatert: 19. juni 2021 kl. 03:49

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:23

Gå tilbake til rikssaker