2021-028

År: 2021     Arkivkode: 322

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 fra arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mai 2021

19 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 24. juni 2021

2 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2021 kl. 02:55

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning. Svarfrist ble satt til 2. august 2021 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 02:55

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:37

Gå tilbake til rikssaker