2021-029

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mai 2021

7 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021

1 medlem

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2021 kl. 02:35

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 02:43

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:44

Gå tilbake til rikssaker