2021-030

År: 2021     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Industri Energis lokaler, Kongsgata 54, 4005 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2021 kl. 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. mai 2021

3.254 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021

460 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. juni 2021 kl. 01:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 01:25

Saken ble opprettet: 28.mai 2021 kl. 11:59

Gå tilbake til rikssaker