2021-031

År: 2021     Arkivkode: 316

DeepOcean AS, Mellomoppgjør offshore 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

21. juni 2021 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. mai 2021

218 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 17. juni 2021

68 medlemmer

Mekling berammet:

21. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2021

Meklingsfrist:

21. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. juni 2021 kl. 02:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 22. juni 2021 kl. 02:19

Saken ble opprettet: 28.mai 2021 kl. 12:03

Gå tilbake til rikssaker