2021-032

År: 2021     Arkivkode: 322

Område 9 - Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund og EL og IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2021

816 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021

15 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2016

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. juni 2021 kl. 02:45

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 2. juli 2021

5 medlemmer

Fra 9. august 2021

10 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

16. august 2021

Mekling avsluttet:

16. august 2021 kl. 22:00

Resultat fra konflikten
Meklerne la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

16. august 2021

Sist oppdatert: 16. august 2021 kl. 22:00

Saken ble opprettet: 2.juni 2021 kl. 10:29

Gå tilbake til rikssaker