2021-034

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomoppgjør 2021 Offshoreavtalen Reach Subsea AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Reach Subsea AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Reach Subsea AS

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

23. juni9 2021, kl. 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. juni 2021

39 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. juni 2021

19 medlemmer

Mekling berammet:

23. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2021

Meklingsfrist:

23. juni 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. juni 2021 kl. 18:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 18:17

Saken ble opprettet: 3.juni 2021 kl. 22:23

Gå tilbake til rikssaker