2021-035

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forbundsforeninga

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. juni 2021

127 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Sist oppdatert: 2. juli 2021 kl. 11:29

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 11:23

Gå tilbake til rikssaker