Riksmekleren logo

Meny

2021-037

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. september 2021 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. juni 2021

13 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021

13 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. september 2021 kl. 23:20

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 11:29

Gå tilbake til rikssaker