2021-040

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomst for LHL Omsorg AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

15. september 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. juli 2021

77 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 9. september 2021

5 medlemmer

Mekling berammet:

14. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2021

Meklingsfrist:

14. september 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. september 2021 kl. 01:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming. Svarfrist ble satt til 6. oktober 2021.

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 01:03

Saken ble opprettet: 5.juli 2021 kl. 09:51

Gå tilbake til rikssaker