2021-040

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomst for LHL Omsorg AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. juli 2021

77 medlemmer

Mekling berammet:

14. september 2021

Sist oppdatert: 4. august 2021 kl. 11:12

Saken ble opprettet: 5.juli 2021 kl. 09:51

Gå tilbake til rikssaker