2021-041

År: 2021     Arkivkode: 314

Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

5. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. august 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. juli 2021

158 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. august 2021

67 medlemmer

Fra 11. august 2021

11 medlemmer

Fra 12. august 2021

1 medlem

Fra 13. august 2021

3 medlemmer

Mekling berammet:

8. og 9. august 2021

Krav om avsluttet mekling:

5. august 2021

Meklingsfrist:

9. august 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. august 2021 kl. 04:20

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 11. august 2021 kl. 11:06

Saken ble opprettet: 23.juli 2021 kl. 10:03

Gå tilbake til rikssaker