2021-042

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember 2021 kl. 0600.

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. oktober 2021

1274 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021

24 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

24. november 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:36

Saken ble opprettet: 8.oktober 2021 kl. 12:48

Gå tilbake til rikssaker