2021-042

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. oktober 2021

1274 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Sist oppdatert: 8. oktober 2021 kl. 12:48

Saken ble opprettet: 8.oktober 2021 kl. 12:48

Gå tilbake til rikssaker