2021-043

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. oktober 2021

509 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Sist oppdatert: 8. oktober 2021 kl. 12:52

Saken ble opprettet: 8.oktober 2021 kl. 12:52

Gå tilbake til rikssaker