2021-044

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet kystrederiene.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember 2021 kl. 0600.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. oktober 2021

326 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021

4 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. desember 2021 kl. 01:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:40

Saken ble opprettet: 18.oktober 2021 kl. 13:15

Gå tilbake til rikssaker