2021-046

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2021

738 medlemmer

Fra 15. november 2021

7 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Sist oppdatert: 16. november 2021 kl. 09:49

Saken ble opprettet: 16.november 2021 kl. 09:49

Gå tilbake til rikssaker