2021-047

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2021

1303 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Sist oppdatert: 24. november 2021 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 16.november 2021 kl. 09:54

Gå tilbake til rikssaker