2021-047

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

7. januar 2022, kl. 0600

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2021

1303 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021

28 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. januar 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. januar 2022 kl. 06:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 7. januar 2022 kl. 06:25

Saken ble opprettet: 16.november 2021 kl. 09:54

Gå tilbake til rikssaker