2021-048

År: 2021     Arkivkode: 316

Arkivavtale for NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NRK

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norwaco

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Åndsverkloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. desember 2020

Mekling berammet:

4. mars 2022

Mekling avsluttet:

11. april 2022 kl. 15:30

Resultat
NRK og Norwaco meddelte Riksmekleren 11. april at de var kommet til enighet.

Sist oppdatert: 13. april 2022 kl. 08:34

Saken ble opprettet: 3.januar 2022 kl. 12:31

Gå tilbake til rikssaker