2022-001

År: 2022     Arkivkode: 316

Opprettelse av ny tariffavtale RVO - NAF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Regionale verneombud

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. januar 2022

Forbud nedlagt/sendt:

13. januar 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. januar 2022

14 medlemmer

Mekling berammet:

9. februar 2022

Mekling avsluttet:

6. februar 2022 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 7. februar 2022 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 13.januar 2022 kl. 12:47

Gå tilbake til rikssaker