Riksmekleren logo

Meny

2022-005

År: 2022     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for Byggfagene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. mars 2022

Forbud nedlagt/sendt:

21. mars 2022

Plassfratredelse mottatt:

31. mars 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

4. april 2022 kl. 23.59

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. mars 2022

13930 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 3122 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 31. mars 2022

13929 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2290 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

3. april 2022

Krav om avsluttet mekling:

31. mars 2022

Meklingsfrist:

4. april 2022 kl. 23:59

Mekling avsluttet:

5. april 2022 kl. 12:20

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 21. mars 2022 kl. 11:58

Gå tilbake til rikssaker