2022-012

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomsten for piloter i West Atlantic Sweden Norway Branch

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

13. april 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2022

13 medlemmer.

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2022

Sist oppdatert: 20. april 2022 kl. 09:31

Saken ble opprettet: 11.april 2022 kl. 13:10

Gå tilbake til rikssaker