2022-012

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomsten for piloter i West Atlantic Sweden Norway Branch

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

13. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

24. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2022

13 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 24. mai 2022

11 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2022

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2022

Meklingsfrist:

28. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. mai 2022 kl. 19:52

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 28. mai 2022 kl. 20:03

Saken ble opprettet: 11.april 2022 kl. 13:10

Gå tilbake til rikssaker