2022-020

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomst for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. april 2022

71 medlemmer

Mekling berammet:

9. og 10. mai 2022

Resultat
Før meklingsfrist nådde Creo - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender løsningen ut til uravstemning med anbefaling. Spekter godkjente forhandlingsløsningen.

Sist oppdatert: 11. mai 2022 kl. 05:21

Saken ble opprettet: 27.april 2022 kl. 14:11

Gå tilbake til rikssaker