2022-024

År: 2022     Arkivkode: 322

Teateroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, NTL og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

11. mai 2022 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. april 2022

1003 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 5. mai 2022

571 medlemmer.

Mekling berammet:

10. mai 2022

Krav om avsluttet mekling:

5. mai 2022

Meklingsfrist:

10. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. mai 2022 kl. 05:00

Resultat
Før meklingsfrist nådde Creo og NTL - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender løsningen ut til uravstemning med anbefaling. Spekter godkjente forhandlingsløsningen. LO Stat/fagforbundet og Spekter kom frem til en forhandlingsløsning 11. mai. Arbeidstaker sender løsningen ut til uravstemning med anbefaling. Spekter godkjente forhandlingsløsningen.

Godkjent

Sist oppdatert: 30. mai 2022 kl. 11:01

Saken ble opprettet: 27.april 2022 kl. 14:23

Gå tilbake til rikssaker