2022-025

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Bryggerier og mineralvannsfabrikker

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NNN

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

25. mai 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 28. april 2022

869 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2022

863 medlemmer

Mekling berammet:

25. mai 2022

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2022

Meklingsfrist:

25. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. mai 2022 kl. 01:45

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. NHO Mat og Drikke aksepterte forhandlingsløsningen. NNN sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning. Svarfristen ble satt til 17. juni kl. 12.00.

Sist oppdatert: 26. mai 2022 kl. 01:42

Saken ble opprettet: 28.april 2022 kl. 14:12

Gå tilbake til rikssaker