2022-026

År: 2022     Arkivkode: 321

Hovedoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og distriktsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2022

Plassfratredelse antall:

Fra 9. mai 2022

ca. 4400 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:23

Saken ble opprettet: 29.april 2022 kl. 16:50

Gå tilbake til rikssaker