2022-027

År: 2022     Arkivkode: 321

Hovedoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og distriktsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2022 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2022

Ca. 2000

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:24

Saken ble opprettet: 29.april 2022 kl. 17:09

Gå tilbake til rikssaker