2022-028

År: 2022     Arkivkode: 321

Hovedoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og distriktsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. mai 2022

35033 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 9. mai 2022

Ca. 2750 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2022 kl. 17:45

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten aksepterte forslaget. Akademikerne aksepterte forslaget. Unio sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 24. juni 2022.

Sist oppdatert: 24. mai 2022 kl. 18:04

Saken ble opprettet: 29.april 2022 kl. 17:11

Gå tilbake til rikssaker