Riksmekleren logo

Meny

2022-030

År: 2022     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Creo, EL og IT forbundet og Norges Sjøoffisers forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 24. mai 2022.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

193.248 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. mai 2022

8973 medlemmer

Fra 23. mai 2022

18807 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2022 kl. 13:00

Resultat
Under meklingen nådde partene-med meklerens mellomkomst-fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 22. juni 2022 kl. 12.

Konflikt

Streik iverksatt:

8. juni 2022

Streik opptrapping:

Fra 15. august 2022

28 medlemmer

Fra 22. august 2022

13 medlemmer

Fra 5. september 2022

9 medlemmer

Fra 9. september 2022

20 medlemmer

Fra 16. september 2022

20 medlemmer

Fra 19. september 2022

15 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

27. september 2027 kl. 19:00

Konflikt avsluttet:

27. september 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 3. mai 2022 kl. 10:45

Gå tilbake til rikssaker