2022-031

År: 2022     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 24. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

Ca. 32 000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. mai 2022

430 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:25

Saken ble opprettet: 3.mai 2022 kl. 10:59

Gå tilbake til rikssaker