2022-032

År: 2022     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk tannpleierforening, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Den norske kirkes presteforening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

Ca. 137 000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2022

528 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:25

Saken ble opprettet: 3.mai 2022 kl. 11:04

Gå tilbake til rikssaker