Riksmekleren logo

Meny

2022-032

År: 2022     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk tannpleierforening, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Den norske kirkes presteforening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

Ca. 137 000 medlemmer

Fra 22. august 2022

Fra Utdanningsforbundet: Ca. 96 625 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2022

528 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2022 kl. 13:00

Resultat
Under meklingen nådde partene-med meklerens mellomkomst-fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 22. juni 2022 kl. 12.

Utdanningsforbundet har ikke godtatt meklerens forslag.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. juni 2022

Streik opptrapping:

Fra 17. august 2022

1322 medlemmer

Fra 24. august 2022

1428 medlemmer

Fra 26. august 2022

431 medlemmer

Fra 1. september 2022

310 medlemmer

Fra 7. september 2022

2914 medlemmer

Fra 14. september 2022

1798 medlemmer

Fra 22. september 2022

95 medlemmer

Fra 23. september 2022

277 medlemmer

Fra 26. september 2022

123 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

27. september 2022 kl. 19:00

Konflikt avsluttet:

27. september 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 3. mai 2022 kl. 10:59

Gå tilbake til rikssaker