Riksmekleren logo

Meny

2022-033

År: 2022     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon – NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

26.426 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2022 kl. 13:00

Resultat
Under meklingen nådde partene-med meklerens mellomkomst-fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 22. juni 2022 kl. 12.

Konflikt

Streik iverksatt:

8. juni 2022

Streik opptrapping:

Fra 15. august 2022

10 medlemmer

Fra 26. august 2022

13 medlemmer.

Fra 6. september 2022

17 medlemmer

Fra 20. september 2022

28 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

27. september 2022 kl. 19:00

Konflikt avsluttet:

27. september 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 3. mai 2022 kl. 11:04

Gå tilbake til rikssaker