2022-035

År: 2022     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 24. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

Ca. 1300 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2022

51 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:26

Saken ble opprettet: 3.mai 2022 kl. 12:19

Gå tilbake til rikssaker