2022-037

År: 2022     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Ingeniørorganisasjon – NITO og Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2022

4003 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. mai 2022

147 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23., mai 2022.

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2022

Meklingsfrist:

23. mai 2022 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 09:27

Saken ble opprettet: 3.mai 2022 kl. 12:26

Gå tilbake til rikssaker